Back

Komae Nanohana Clinic

Komae Nanohana Clinic
 • Project name: Komae Nanohana Clinic
 • Completion date: 2022.04
 • Location: Komae-shi , Tokyo , JPN
 • Type: Interior design
 • Program: Clinic
 • Total floor area: 103㎡
 • Team: Shuzo Okabe , Koya Shindo (Design) , Satoshi Uekawa (Management)
 • Construction: Shuken
 • Collaboration: Ryuhei Noda (Graphic design)
 • Photo: DAISUKE SHIMA

  Komae Nanohana Clinic-image1
  Komae Nanohana Clinic-image2
  Komae Nanohana Clinic-image3
  Komae Nanohana Clinic-image4
  Komae Nanohana Clinic-image5
  Komae Nanohana Clinic-image6
  Komae Nanohana Clinic-image7
  Komae Nanohana Clinic-image8
  Komae Nanohana Clinic-image9