Back

Komae Nanohana Clinic

Komae Nanohana Clinic
  • Project name: Komae Nanohana Clinic
  • Completion date: 2022.04
  • Location: Komae-shi , Tokyo , JPN
  • Type: Interior design
  • Program: Clinic
  • Total floor area: 103㎡
  • Team: Shuzo Okabe , Koya Shindo (Design) , Satoshi Uekawa (Management)
  • Construction: Shuken
  • Collaboration: Ryuhei Noda (Graphic design)
  • Photo: DAISUKE SHIMA

Komae Nanohana Clinic-image1
Komae Nanohana Clinic-image2
Komae Nanohana Clinic-image3
Komae Nanohana Clinic-image4
Komae Nanohana Clinic-image5
Komae Nanohana Clinic-image6
Komae Nanohana Clinic-image7
Komae Nanohana Clinic-image8
Komae Nanohana Clinic-image9